Służąc potrzebującym zmieniamy ich, nasz świat na lepszy

Komu pomagamy

Udzielamy skutecznej pomocy dzieciom oraz osobom dorosłym w najrozmaitszy sposób pokrzywdzonym przez los – choroby, bezdomność, biedę, niepełnosprawność, rozbicie rodziny, śmierć rodziców, klęski żywiołowe, wojny, niesprawiedliwość… Zwłaszcza skupiamy się na  różnego rodzaju ośrodkach opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci oraz na dorosłych wymagających szczególnego wsparcia. Nie zamykamy się również na potrzeby świata, prowadząc projekty o charakterze humanitarnym w Afryce oraz na Kubie.
Jak pomagamy
Najpierw poszukujemy konkretnych osób wymagających wsparcia oraz ośrodków prowadzących opiekę nad potrzebującymi dziećmi lub dorosłymi. Następnie określamy dokładne potrzeby i ich wartość. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu pomocy analizujemy sytuację, aby uniknąć ewentualnych nadużyć. Jeżeli wszystko jest prawidłowo, to przygotowujemy szczegółowy program wsparcia i zaczynamy go praktycznie realizować, w formie pomocy jednorazowej lub stałej, comiesięcznej.

 

Jak finansujemy naszą pomoc
Źródłem finansowania udzielanej przez nas pomocy są zyski osiągane przez naszą fundację z prowadzenia sklepów internetowych, jak również darowizny składane przez Darczyńców,  zarówno osoby indywidualne jak i firmy. W zależności od możliwości, dokonują oni wpłat jednorazowych lub regularnych, najczęściej co miesiąc. Nabywanie towarów w naszych sklepach łączy materialne zapotrzebowanie kupujących osób, firm z istniejącą w każdym z nas potrzebą niesienia pomocy innym ludziom. Już teraz zapraszamy na www.tonery-plus.pl oraz na www.opony500.pl

 

Nasze zasady
Podstawowymi zasadami działalności pomocowej naszej fundacji są profesjonalizm i transparentność działania, Dlatego, między innymi niniejsza witryna zawiera informacje o formalnych, prawnych podstawach jej istnienia, o celach i sposobach ich realizacji. I oczywiście o bieżącej jej aktywności. Niezmiernie ważnym dla nas jest także uczciwość, wrażliwość i ciepło naszych intencji i działania. Dążymy do możliwie najskuteczniejszego definiowania faktycznych i najważniejszych potrzeb oraz do tego, aby były  one zaspokajane jak najszybciej i najtrafniej.
.
I oczywiście zawsze pamiętamy, że najważniejszy jest człowiek.

 

 

Każdy gest, nawet ten najdrobniejszy, zmienia świat – świat konkretnego człowieka, świat, w którym również my żyjemy. Chęć bycia i myślenia o sobie jako o dobrym człowieku są w nas głęboko zakorzenione. Pamiętajmy, że przecież mogłoby być tak, że to my potrzebowalibyśmy pomocy będąc chorymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, biednymi… Odkrywajmy w sobie  dobro i radość dzielenia się, które jest jakże ważną cegiełką budującą lepszą przyszłość naszą i naszych dzieci. Wielkim dobrem jest udział w przedsięwzięciach, które przynoszą tak wiele uśmiechów na tak wielu twarzach.