CHORZY i NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawność to nie koniec życia... Pomyślmy, jak wygląda uśmiech takiej osoby, gdy to my sprawimy jej odrobinę radości... Pomyślmy, jak my się wtedy poczujemy... . Choroba nie wybiera... Ciężka choroba, wypadek lub...

EMERYCI i RENCIŚCI

Sprawiajmy, aby ludzie u progu swego życia - emeryci - żyli godnie. Odejmijmy od dzisiejszej daty liczbę ich lat - 65, 70, 75, 80... i zobaczmy jakie czasy przeżyli, ile w swoim życiu może stracili... Pomóżmy im pozostać ludźmi...