BEZDOMNI

Spróbujmy postawić się w sytuacji, gdy z jakichś powodów, nasze życie zmienia się nagle o 180 stopni. Czasami to kwestia jednego dnia i źle podjętej decyzji, innym razem skutek wieloletniego narastania problemów. Efekt jest podobny – całkowite załamanie dotychczasowego życia. Utrata domu, rodziny, przyjaciół, wszystkiego… Bezdomność.
Każdemu z nas mogłaby przytrafić się bezdomność. Dobrze, że tak nie jest.
I to już jest wystarczający powód, dlaczego powinniśmy stale wspomagać ludzi tak doświadczonych losem.
Bez ich oceny – po prostu im pomagać.
 
Tragedia bezdomności
Wielu z nas widząc na ulicy osobę bezdomną, często pchającą wózek z butelkami, czy makulaturą, trzyma się od niej z daleka. Zachowujemy się tak, jakbyśmy zapomnieli, że to przecież też ludzie, że za każdą taką osobą stoi inna, często tragiczna historia.
Bezdomni bardzo często chcą powrócić do normalnego życia, ale nie mają się dokąd udać i skąd uzyskać wsparcia. Pozostawieni sami sobie, zepchnięci na margines społeczny, popadają w alkoholizm i patologie. Wciąż nie tylko pozostają bez domu, ale i perspektyw na przyszłość. Czują się jak wygnańcy, trędowaci, odrzucani…
.
Jak pomagamy?
W naszej fundacji bardzo ważną funkcję w opiece nad bezdomnymi pełnią wolontariusze i streetworkerzy. W swojej codziennej pracy realizują indywidualny plan wsparcia osoby bezdomnej, obejmujący szereg zagadnień z zakresu podstawowej opieki medycznej, profilaktyki, psychologii, edukacji, poradnictwa, pracy motywacyjnej, interwencji w sytuacjach kryzysu. Ich praca jest trudna i niebezpieczne, z racji charakteru miejsc do których nierzadko docierają.
Wspomagamy bezdomnych również doraźnie, dostarczając im podstawowe środki niezbędne do życia jak np. mydło, ręczniki, bielizna, odzież. Umożliwiamy korzystanie z przygotowanych posiłków, noclegowni, okresowej toalety. Realizujemy projekty, które nie tylko dotyczą poprawy bytu bezdomnych, ale również ich relacji z pozostałą częścią społeczeństwa. Jednym z nich jest kampania Skrzynki Trafnego Wsparcia
Uświadamiamy bezdomnym, że nie są na nią skazani na całe życie – że mogą i potrafią z niej wyjść. Pomagamy im znaleźć jakiekolwiek zajęcie, które jest jednym z bardzo skutecznych sposobów przybliżających do powrotu osób bezdomnych do społeczeństwa. Wielu z nich ma pewne wykształcenie, które umożliwiłoby im podjęcie pracy, ale w obecnej sytuacji, nie mogą przyjść na rozmowę kwalifikacyjną. Także do takich ludzi wyciągamy pomocną dłoń…
..
Prosimy o wsparcie
Przyłącz się i Ty do naszych działań, które sprawiają, że wielu konkretnych ludzi cierpiących bezdomność otrzymuje swoją drugą szansę na normalne życie.  
Bardzo prosimy o wsparcie finansowe.
 
.
.
.