Prawie połowa wszystkich dzieci w Afryce subsaharyjskiej żyje w skrajnym ubóstwie

Wyeliminowanie skrajnego ubóstwa do roku 2030 wydaje się odległym celem od rzeczywistości. Dane UNICEF-Banku Światowego pokazują, że prawie 385 milionów dzieci żyje za mniej niż $ 1,90 dziennie.

Skrajne ubóstwo dzieci prowadzi do zahamowania ich rozwoju, ograniczonej wydajności w przyszłości, gdy będą już dorosłe i do międzypokoleniowego przekazywania ubóstwa.

Dzieci są nieproporcjonalnie częściej dotknięte skrajnym ubóstwem – stanowią one tylko jedną trzecią populacji badanej lecz obejmują połowę najbiedniejszych. W krajach rozwijających się 19,5% dzieci żyjących w gospodarstwach domowych egzystuje oscylując wokół tego poziomu. Dla porównania dorosłych jest 9,2%.

Zastępca dyrektora wykonawczego UNICEF, Justin Forsyth zauważył, że „Skrajne ubóstwo może cię zabić lub zniszczyć twój potencjał na resztę twojego życia.”

.

.