Niepełnosprawność, to nie koniec życia

Choroby i niepełnosprawność to nieszczęścia, nie oznaczają jednak automatycznie końca życia. To jak wygląda codzienność takich ludzi często zależy od nich samych, ale również od nas. Nasza pomoc, bywa że według naszej opinii mało znacząca w rzeczywistości okazuje się krokiem milowym w odzyskaniu wiary, że życie z chorobą może być nie tylko możliwe, ale też szczęśliwe…

.