CHORZY I NIEPEŁNOSPRAWNI

Niepełnosprawność to nie koniec życia… Pomyślmy, jak wygląda uśmiech takiej osoby, gdy to my sprawimy jej odrobinę radości… Pomyślmy, jak my się wtedy poczujemy…

.

Choroba nie wybiera…

Ciężka choroba, wypadek lub niepełnosprawność, również ta od urodzenia to tragedie, z którymi codziennie zmagają się setki tysięcy osób. Koszty leczenia i rehabilitacji są ogromne. Wielu jest takich, których na to nie stać. Leki, sprzęt, pomoc lekarska, opieka – to wszystko często przekracza ich możliwości finansowe, przez co są one skazane na życie w skrajnym ubóstwie, albo zaprzestanie leczenia, co niejednokrotnie równa się wyrokowi śmierci.
Takie sytuacje dotykają ludzi w różnym wieku. Choroba nie wybiera. To może być dziecko, dorosły lub emeryt. To może być ktoś, kogo znamy, ktoś bliski.
.
Pomoc naszej fundacji
Docieramy do najbardziej potrzebujących, również tych chorych i niepełnosprawnych.
Wspieramy ich między innymi przez przynajmniej częściowe finansowanie kosztów leków, leczenia, dostarczanie im sprzętu rehabilitacyjnego. Nasi wolontariusze uczestniczą w spersonalizowanych projektach mających na celu wsparcie i aktywizację zarówno fizyczną jak i psychologiczną osób chorych i niepełnosprawnych. Organizujemy imprezy, w trakcie których przynajmniej na chwilę zapominają o swoim cierpieniu.
Mamy jeszcze bardzo wiele pomysłów do zrealizowania…
.
Prosimy o wsparcie
Każdego dnia umierają ludzie, których po prostu nie stać na podjęcie lub kontynuację leczenia. Z tej samej przyczyny niepełnosprawni, mimo rokowań na poprawę stanu, nie mogą zrobić nic, by ponownie cieszyć się życiem.
My – również Ty możesz mieć wpływ na to, aby takich tragedii było mniej.
Bardzo prosimy o wsparcie finansowe dla kontynuacji oraz podejmowanie nowych inicjatyw których celem będzie wszechstronna pomoc osobom chorym i niepełnosprawnym.
.