DZIECI

Też byliśmy dziećmi. Pamiętamy, jak czasami było nam źle, nieszczęśliwie, przykro… Może nawet bez domu, rodziców, miłości.
Pomagając dzieciom możemy wpłynąć na to, aby taki los nie spotkał wielu z nich. Każdy z nas może to sprawić, pamiętając, że dzieci to skarb i nasza przyszłość.
 ..
Nieszczęśliwe dzieciństwo  – zbyt często się zdarza
Niestety wiele dzieci nie ma przed sobą żadnych perspektyw. Bez opieki i prawdziwego domu, pozostawione same sobie nie mają szans, by w przyszłości stworzyć normalne rodziny.
Placówki państwowe tzw. bidule czy sierocińce, nie stwarzają dobrych warunków emocjonalnych dla ich rozwoju. Wychowankowie domów dziecka mają problemy z prostymi czynnościami, takimi jak robienie zakupów, gotowanie czy samodzielne gospodarowanie środkami pieniężnymi. Są bardziej narażeni na bezrobocie, wchodzenie w konflikty z prawem…
A przecież, co roku około 70 tys. wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych kończy 18 lat. I co dalej?
..
Jak pomagamy
Widzimy więc, że wszechstronne wspomaganie oraz praca z dziećmi, to rzecz w najwyższym stopniu konieczna. Nasza fundacja dokładnie wie, gdzie i w jaki sposób kierować pomoc w tym zakresie. Potrzeby są ogromne. Potrafimy wybrać te najwyższej wagi.

Nasza pomoc przybiera różne formy. Zaspokajamy potrzeby rzeczowe ważne dla rozwoju dziecka wyposażając je np do szkoły, Organizujemy kolonie, obozy, zielone szkoły, wyjazdy sportowe. Umożliwiamy korzystanie z doradztwa zawodowego, porad psychologicznych. Pomagamy w wyborze szkół, w znalezieniu pierwszej pracy. Identyfikujemy talenty i  indywidualne szanse Wskazujemy pomysły na dobre i wartościowe życie…

Prosimy o wsparcie
Wspólnie sprawiajmy, aby ta „Nasza Przyszłość” którą będą budowały dzisiejsze dzieci, była taka o jakiej marzymy. Tyle dobra, co my teraz im damy, one w przyszłości nam oddadzą.
Prosimy, wesprzyj nasz projekt pomocy dzieciom kwotą, którą uznasz za stosowną, a my już dalej będziemy wiedzieli co z nią zrobić.
Już teraz w imieniu własny i ich, bardzo dziękujemy.
.