EDUKACJA – EMPATIA – WRAŻLIWOŚĆ

Pochłonięci konsumpcjonizmem i pogonią za karierą zapominamy, że tu obok, w najbliższym sąsiedztwie żyją ludzie, którzy na co dzień nie mają tyle szczęścia, co my. Brakuje im podstawowych produktów żywieniowych, nie mają się w co ubrać, w ciszy przeżywają rodzinne tragedie. A my ich nie dostrzegamy…
 
Niewiele osób myśli o drugim człowieku
Empatia, chęć niesienia pomocy, zwykły ludzki gest… to zachowania, które nie powinny być bohaterskimi czynami, a normalnym odruchem. Tymczasem wstydzimy się podejść do osoby biednej… a przecież nie powinno tak być. 
Jak zrozumieć drugiego człowieka? Poznać jego potrzeby, myśli, pragnienia?
Nie jest to proste, zwłaszcza jeśli taka osoba nie chce odsłonić się przed innymi. Dlatego warto wpajać swoim dzieciom, a także i niektórym dorosłym, jak ważne jest empatyczne podejście do życia. To jest bowiem najlepszy sposób na poznanie drugiego człowieka, sposób, aby świat stawał się lepszy.
 
Jak działa w tym zakresie nasza fundacja
My jako fundacja jesteśmy świadomi, że już na etapie wychowania przedszkolnego i szkolnego, rodzice, nauczyciele, pedagodzy i inne osoby, które na co dzień mają kontakt z dzieckiem, powinny dążyć do tego, aby ich działania edukacyjne uwzględniały kształtowanie postaw empatycznych, obywatelskich, nastawienia się na drugiego człowieka często znajdującego się w szczególnej potrzebie. Wspieramy takie dążenia.
Jednym z naszych głównych zamierzeń jest także wdrażanie programów edukacyjnych, prowadzących między innymi do kształtowania i nauki takich zachowań jak empatia, wyrozumiałość, wrażliwość, dobroć… Długoterminowy projekt przewiduje zakładanie placówek przedszkolnych i szkolnych, w których te cele będą w sposób nader staranny i konsekwentny realizowane.

.

Prosimy o pomoc
Bardzo prosimy o finansowe wsparcie tego projektu, który zapewne będzie miał wiele odsłon w postaci bardzo różnorodnych kampanii promujących empatię, wrażliwość, dostrzeganie drugiego człowieka i jego potrzeb. Już teraz dziękujemy.

 
.
.
 
.