EMERYCI I RENCIŚCI

Sprawiajmy, aby ludzie u progu swego życia – emeryci – żyli godnie.
Odejmijmy od dzisiejszej daty liczbę ich lat – 65, 70, 75, 80… i zobaczmy jakie czasy przeżyli, ile w swoim życiu może stracili…
Pomóżmy im pozostać ludźmi dumnymi, bo na to zasługują.
.
Problem ludzi starszych
Życie na starość dla wielu nie jest zasłużonym odpoczynkiem lecz nieustającą walką o przetrwanie. Emeryci i renciści żyjący na granicy lub w skrajnym ubóstwie to problem, którego nie można ignorować. Tym bardziej, że jest to wciąż rosnąca grupa osób. Sytuacje, które doprowadzają do takiego stanu rzeczy są różne: zbyt niska emerytura, kolosalne wydatki na leki, dramaty życiowe, strata jedynego żywiciela rodziny… Często tacy ludzie są zbyt dumni, by prosić bezpośrednio o pomoc rodzinę lub sąsiadów, a czasem po prostu nie mają się do kogo zwrócić.
.
Jak pomagamy
Fundacja Nie Zostaniesz Sam prowadzi przede wszystkim działania poprawiające sytuację bytową i materialną osób starszych. Ale nie tylko. Pamiętamy bowiem, że takim ludziom szczególnie należy się odpowiednia opieka i szacunek, rozmowy i poczucie, że ktoś o nich pamięta, że ktoś się nimi interesuje. Takie podejście determinuje sposób naszej pomocy.
Opracowaliśmy skuteczny system wyszukiwania osób starszych wymagających wsparcia, określania ich faktycznych najważniejszych potrzeb materialnych, bytowych, jednocześnie stosując procedury likwidujące ryzyko ewentualnych nadużyć. W zaspokajaniu tych potrzeb działamy bardzo szybko i profesjonalnie. Nasi wolontariusze są do te tego doskonale przysposobieni i co najważniejsze robią to z sercem.
.
Prosimy o wsparcie
Starość, to wyjątkowy okres życia. Życia, które niejednokrotnie było wypełnione ciężkimi przeżyciami, troskami, bólem, tragediami.
Takim ludziom należy się szczególna opieka i dbałość, zwłaszcza wtedy, gdy są w kłopocie… Zasłużyli sobie na to.
Bardzo prosimy o pomoc finansową, dzięki której bardzo wielu z nich tę jesień życia będzie mogło przeżywać możliwie szczęśliwie i godnie.
Z góry dziękujemy, również w ich imieniu.


.

.