POMAGAMY W AFRYCE, W AZJI, NA KUBIE

Każde działanie humanitarne ma na celu poprawę bytu ludzi również w najodleglejszych regionach świata, gdzie panują ekstremalnie trudne warunki do życia – z uwagi na szczególny klimat, ukształtowanie terenu, czy sytuację geopolityczną.
.
Humanitarne potrzeby świata
Część wysiłków naszej fundacji jest skierowana na realizację projektów o charakterze humanitarnym, których adresatami są różne placówki oraz konkretne osoby z takich rejonów świata jak Afryka, Azja, czy Kuba.
„Czarny ląd” jak często nazywana jest Afryka, od lat zmaga się z wieloma problemami. Brak wody, skrajny głód sprawiają, że pomoc tam jest extremalnie potrzebna. Nie jest to łatwe, a często bez naszego wsparcia finansowego nie byłoby to możliwe. Do tego dochodzą działania militarne, brak edukacji, śmiertelne choroby i brak dostępu do opieki zdrowotnej… Są rejony Afryki, w których miliony dzieci żyją w ubóstwie.
Podobnie ma się rzecz na Kubie oraz w krajach Azji Południowo – Wschodniej, gdzie szczególnym cierpieniom są poddawane dzieci.
W tych rejonach świata liczba rodzin żyjących poniżej granicy ubóstwa jest nieprawdopodobnie wysoka. Tamtejsza ludność napotyka problemy, o których u nas w Polsce trudno to sobie wyobrazić.
.
Jak działa nasza fundacja  
Nasze projekty to nie tylko pomoc materialna, finansowa czy organizacyjna. Również uwrażliwiają one nasze społeczeństwo na problemy i tragedie rozgrywające się pozornie gdzieś daleko. 
Nie chcąc, aby organizowana przez nas pomoc „zagubiła się” w gąszczu światowego systemu wsparcia humanitarnego, zawsze dążymy do tego, aby trafiała ona do osób lub placówek stanowiących prawdziwego beneficjenta tej pomocy. Są to przedszkola, szkoły, szpitale, mobilne zespoły pomocy medycznej, domy dziecka, domy dla matek z dziećmi… 
 
Prośba o wsparcie, nie tylko finansowe
Każdy człowiek, również ten z najdalszych zakątków naszego globu zasługuje na możliwość godnego życia. Pamiętajmy o nich… Prosimy o wsparcie również tych działań naszej fundacji. 
.
.
.
.