Rada Fundacji

Rada Fundacji

W Radzie Fundacji zasiadają następujące osoby: Koćmiel Marek Hozer-Koćmiel Marta Ostrowska Maria Ostrowski Andrzej Goździak Beata Goździak...
Statut

Statut

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ Fundacja Nie Zostaniesz Sam Rozdział I. Postanowienia ogólne Paragraf 1 Fundacja pod nazwą „Fundacja Nie Zostaniesz Sam” zwana w dalszej treści Statutu “Fundacją”, działa na podstawie ustawy z dnia 6...