Korzyści dla przedsiębiorstw

.

Badania i praktyka rynku wskazują, że:

.

 • 85% konsumentów znacznie lepiej postrzega firmę oraz jej produkty,
  gdy ta wspiera organizacje charytatywne (Cone Cause Evolution Study)
 • Prawie 47% konsumentów na świecie deklaruje, że byliby bardziej lojalni wobec firmy, która wspiera rozwiązywanie problemów społecznych (Cone Cause Evolution Study)
 • Fakt istnienia społecznej świadomości firmy sprawia, że konsumenci uznają,
  że jej produkty lub usługi są lepszej jakości (Journal of Consumer Research) 
 • 90% pracowników zatrudnionych w firmie, która wspiera organizacje dobroczynne, jest dumna ze swojego pracodawcy. Są wtedy także bardziej produktywni, zmotywowani i zobowiązani do realizacji ogólnych celów przedsiębiorstwa  (Roper / Starch Worldwide)
 • 80% konsumentów deklaruje, że zmieni markę na taką, która wspiera
  organizację charytatywną (równą pod względem jakości i ceny – Cone Cause Evolution Study)
  .

A zatem, wspieranie organizacji dobroczynnych przynosi dobro nie tylko obdarowanym i Darczyńcom, ale także daje wymierne korzyści biznesowi. Jest to bowiem działalność, która ma ogromny wpływ na to, jak firma jest postrzegana. Klienci widząc odpowiedzialność społeczną marki uważają ją za etyczną i godną zaufania. A właśnie w firmach, którym ufają najchętniej dokonują zakupów. Fakt prowadzenia działań charytatywnych pomaga pozytywnie ją odróżnić od konkurencji. W wielu wnioskach o nagrody biznesowe pojawia się pytanie o praktyki związane z Dobroczynnością. A działalność filantropijna przedsiębiorstw jest zauważana przez media.

.

Informujemy, że nasza fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

.


.

.

.