Fundusz pomocy dla dzieci w Polsce

 

Też byliśmy dziećmi. Pamiętamy, jak czasami było nam źle, nieszczęśliwie, przykro... Może nawet bez domu, rodziców, miłości. Pomagając dzieciom możemy wpłynąć na to, aby taki los nie spotkał wielu z nich. Każdy z nas może to sprawić, pamiętając, że dzieci to skarb i nasza przyszłość.
 ..
Nieszczęśliwe dzieciństwo zbyt często się zdarza

.

Niestety wiele dzieci nie ma przed sobą żadnych perspektyw. Bez opieki i prawdziwego domu, pozostawione same sobie nie mają szans, by w przyszłości stworzyć normalne rodziny.
Placówki państwowe tzw. bidule, czy sierocińce, mimo starań często nie stwarzają dobrych warunków emocjonalnych dla ich rozwoju. Wychowankowie domów dziecka mają problemy z prostymi czynnościami, takimi jak robienie zakupów, gotowanie czy samodzielne gospodarowanie środkami pieniężnymi. Są bardziej narażeni na bezrobocie, wchodzenie w konflikty z prawem. 
A przecież, co roku około 70 tys. wychowanków domów dziecka, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych kończy 18 lat. I co dalej?

.

Dobra wiadomość jest taka, że takim sytuacjom można zaradzać dzięki realizacji dobrze ukierunkowanych programów pomocowych.
..

.

.Proponowany przez nas sposób wspierania, to nie tylko zaspokajanie potrzeb rzeczowych ważnych dla rozwoju dziecka np. wyposażając je do szkoły, w odpowiednie narzędzia do nauki. Dążymy do tego, aby takie rzeczy jak samotność, smutek czasami przechodzący w niebezpieczną depresję najlepiej w ogóle nie miały miejsca. Aby rezultatami naszej pomocy było posiadanie przez dzieci możliwości dobrego kształcenia się, by mogły rozwijać swoje uzdolnienia, by czuły się kochane.. Pragniemy przyczyniać się do kształtowania takich cech jak empatia i wrażliwość wobec innych. Chcemy, aby dzieci wchodziły w życie dokładnie rozumiejąc relację i zależność miedzy MARZENIAMI – TRUDEM – SUKCESEM.

 

.
.