Dom Dziecka w Zambii

 

Pomoc finansowa w prowadzeniu i utrzymaniu domu dziecka w Zambii dla 20 dzieci przez cały rok.

.

.

Warunki życia w Zambii

Zambia to kraj położony w południowej części kontynentu afrykańskiego o obszarze 3 razy większym od Polski, liczący ok. 15,7 mln mieszkańców. Bez dostępu do morza.

Około 70% mieszkańców to dzieci i młodzież, którzy nie przekroczyli 30 roku życia. Ponad 60% ludności żyje w biedzie („below poverty line”, mniej niż $ 1,25 na dzień na osobę). Te rodziny mają tylko 1 posiłek na dzień albo mniej.

Ok. 20% dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) nie chodzi do szkoły ze względu na biedę. Rodzina liczy przeciętnie 4-5 dzieci. Większość rodzin żyjących poniżej poziomu biedy nie ma dostępu do służby zdrowia i do bieżącej wody.

W 2015 roku Zambia miała największą inflację na świecie.
Liczba ludzi biednych się zwiększa. Zwiększa się też ilość sierot z powodu dużej umieralności na AIDS i niestałą rodzinę.

W Zambii jest ok 1,2 mln sierot w wieku do 15 lat – 800,000 z nich to ofiary HIV/AIDS

 

Makululu – miejsce w którym znajduje się dom dziecka

W Makululu żyje ponad 80.000 ludzi, 24% ludzi dorosłych jest zarażonych HIV/AIDS. W wyniku tego statystycznie więcej niż 1 dziecko na 4 to sierota, co daje ponad 5.000 dzieci sierot żyjących w Makululu.
.
Większość z nich wychowywana jest przez babcię albo dziadka, pozostali przez kogoś z rodziny, zazwyczaj ciotkę albo starsze rodzeństwo, a półsieroty głownie przez matkę. Taka rodzina, utrzymywana najczęściej przez kobietę, składa się z kilku sierot, które zależą całkowicie od głowy rodziny.
.
W Makululu, ze względu na duże zaludnienie, dużą ilość sierot i brak miejsc w szkołach, ponad 40% dzieci w wieku szkolnym (7-14 lat) nie chodzi do szkoły. Olbrzymie skażenie wody i środowiska ołowiem sprawia, że wiele dzieci choruje na różne choroby.
.
W ośrodkach zdrowia brakuje podstawowych lekarstw. Jest duży problem z wodą do picia i gotowania: woda w studniach jest skażona ołowiem, woda miejska jest dostępna tylko w niektórych godzinach dnia. Czasami ludzie czekają na wodę, za którą muszą zapłacić, po kilka godzin.

.
Uzasadnienie prośby

Naszym celem jest pomoc finansowa w prowadzeniu i utrzymaniu domu dziecka dla 20 dzieci na 1 rok.

Na początku 2017 roku pierwsze sieroty zamieszkały w domu dziecka, który już jest  wykończony, ale brakuje pieniędzy na wyposażenie: meble, sprzęt domowy. Potrzebne są też fundusze na jego prowadzenie, pensje dla osób świeckich opiekujących się dziećmi, pokrycie kosztów administracyjnych, opłacenie rachunków za światło, telefon, paliwo.

Trzeba sfinansować również wyżywienie, które dzieciom należy zapewnić już od samego początku.

x.

Prośba o wsparcie

Roczny koszt utrzymania tego domu dziecka, uwzględniając poniższe
koszty wynosi 15.000 EUR.
– Wyposażenie: meble, sprzęt domowy 6.000 EUR
– Pensje dla osób świeckich, pracujących w domu dziecka 3.000 EUR
– Wyżywienie 3,500 EUR
– Koszty administracyjne 2,500 EUR

Bardzo prosimy o wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia.

 

 

.

Projekt jest realizowany przy współpracy z
Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym