Ławki dla szkół na Madagaskarze

 

Produkcja 350 szt. ławek szkolnych dla dzieci z odległych wiosek w dystrykcie Bemaneviky, Madagaskar.

.

Warunki życia na Madagaskarze

Madagaskar jest krajem położonym na południowy – wschód od Afryki kontynentalnej. Jest to czwarta pod względem wielkości wyspa na świecie. To kraj o bardzo zróżnicowanym krajobrazie i kulturze.

Rdzenna ludność jest bardzo różnorodna. Wynika to z napływu na wyspę, na przestrzeni czasów, takich ludów, jak: arabskiego, indonezyjskiego i afrykańskiego. Grupy te starają się zachowywać swoje własne tradycje i kulturę.

Obecna sytuacja gospodarcza, jego mieszkańców, ich warunków życia jest zła.

Pomimo wielu bogactw naturalnych Madagaskar plasuje się na początku listy najbiedniejszych krajów świata. Niepewna sytuacja polityczna, eksploatacja dóbr naturalnych przez wąską i międzynarodową grupę firm. Brak większych projektów krajowych i międzynarodowych związanych z rozwojem sprawiaja, że kraj, jego mieszkańcy ubożeją.

Na szczególną uwagę zasługuje sytuacja dzieci i młodzieży: całkowity brak lub tylko częściowe wykształcenie, przymuszanie do pracy, ubóstwo rodzin i brak rynku pracy zmusza je do życia na ulicy, kradzieży, rozbojów, prostytucji.

 

Opis placówki, na której będzie realizowany projekt 
Misja Bemaneviky znajduje się w północnej części Madagaskaru, 30 km na południowy – wschód od miejscowości Ambanja, Prowadzą ją Salezjanie, którzy przybyli do Bemaneviky w 1981 r. Na początku uczyli w seminarium oraz otworzyli Oratorium – świetlicę wychowawczą dla dzieci i młodzieży. W latach następnych uruchomili przychodnię lekarską dla pobliskiej ludności, warsztat stolarski i obróbki metalu, gimnazjum, liceum z internatem dla chłopców.
.
Bemaneviky to placówka położona w lesie, daleko od cywilizacji, bez stałego dostępu do prądu i wody. Na potrzeby szkół zostało stworzone małe miasteczko dla nauczycieli i ich rodzin, Wykopano studnie. Prąd pochodzi z agregatu uruchamianego głównie w porach wieczornych.

.

Pomimo starań i zabiegów wychowawczych wiele z uczennic w młodym wieku staje się samotnymi matkami. Jeszcze więcej, już na poziomie gimnazjum, przechodzi inicjację seksualną. Skutkiem tego jest ciąża, porzucenie szkoły i powrót „do lasu”.

.

Uzasadnienie prośby
W roku 2016 zostały wybudowane dwie nowe szkoły podstawowe prowadzone przez Salezjanów.
Do pełnej realizacji projektu i zabezpieczenia podstawowych warunków do nauki, szkoły te potrzebują ławek i stołów dla uczniów. Ponadto, w pozostałych szkołach ławki i stoły potrzebują odnowienia. W sumie potrzebnych jest 350 kompletów ław szkolnych dla 9 szkół podstawowych (w sumie dla ok. 700 dzieci).
Dodatkową zaletą projektu jest fakt, że wyposażenie do szkół produkowane będzie w salezjańskim centrum zawodowym w Ivato, Pieniądze z projektu przeznaczone będą na zakup materiału (głównie drewna i metalu) i pokrycie kosztów produkcji. Gotowy sprzęt szkolny trafi do salezjańskich szkół podstawowych w Bemaneviky.
Prośba o wsparcie
Docelowa kwota  potrzebna na pokrycie produkcji 350 kompletów ławek szkolnych (stół połączony z ławką) wynosi 20 000 EUR.
.

 

.

Projekt jest realizowany przy współpracy z
Salezjańskim Ośrodkiem Misyjnym