Potrzeby finansowe KWIECIEŃ 2017

W miesiącu MARZEC 2017 kwota pokrywająca wszystkie potrzeby związane z realizacją aktualnych projektów pomocowych wynosi

12 566,00 zł