Potwierdzenie wysłania formularza

.

Dziękujemy za wysłanie danych niezbędnych do otrzymania od naszej fundacji zaświadczenia o wysokości przekazanych darowizn w tym roku.

.

.

.

.