Rada Fundacji

W Radzie Fundacji zasiadają następujące osoby:

  • Koćmiel Marek
  • Hozer-Koćmiel Marta
  • Ostrowska Maria
  • Ostrowski Andrzej
  • Goździak Beata

  • Goździak Jerzy

.