Rada Fundacji

W Radzie Fundacji zasiadają następujące osoby:

  1. Koćmiel Marek
  2. Hozer-Koćmiel Marta
  3. Ostrowska Maria
  4. Ostrowski Andrzej
  5. Goździak Beata
  6. Goździak Jerzy.

 

Szczecin 8 sierpnia 2016

.