Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka

Naglowek

Nabycie umiejętności oraz zrozumienie relacji między: POSIADANIEM MARZEŃ, WYTRWAŁOŚCIĄ DZIAŁANIA i OSIĄGNIĘCIEM SUKCESU, to klucz do szczęśliwego i pomyślnego życia. Nasza fundacja daje dzieciom ten klucz już teraz. Dołącz do nas i przekaż 1% na ten właśnie cel.

.

Co chcemy osiągnąć?

Cechą wspólną wszystkich projektów o wspólnej nazwie „Marzenia Trud Sukces” jest pomoc w wyrobieniu zrozumienia relacji oraz praktycznym wdrażaniu posiadania marzeń, celów – trudem czynności – osiągnięciem sukcesu.

Programy projektów są tak przygotowywane, aby te cechy wyrabiać w dzieciach już teraz na „małych rzeczach”. Jeżeli zrobią to teraz, to w życiu dorosłym, z wielkim prawdopodobieństwem mogą być „skazani” na sukces.

.

Nasza organizacja rozpoczęła współpracę z fundacją Kamienica 1. Celem działania jest  Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka  Możecie Państwo przekazać na ten cel swój 1% i wspomóc naszą inicjatywę wpisując w  każde zeznanie roczne PIT nr KRS: 377928 oraz w rubrykę cel szczegółowy treść: Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka.

.

Jak wypełnić PIT?

W formularzu PIT-37 na stronie 4/4 wpisać:

Pozycja 137
377928

Pozycja 138
kwotę

Pozycja 139
Wsparcie Rodzinnych Domów Dziecka

Pozycja 140
Postawić krzyżyk

.

Dzięki zaletom Rodzinnych Domów Dziecka nasze programy mają wielką szansę powodzenia

.
Rodzinny Dom Dziecka, to forma pieczy zastępczej dla osieroconych lub pozbawionych opieki rodzicielskiej dzieci oraz młodzieży do 18. roku życia, która jest zorganizowana w naturalnych rodzinach zastępczych, w przystosowanych domach rodzinnych. W rodzinnym domu dziecka znajduje się od 4 do 8 dzieci osieroconych oraz nieokreślona liczba dzieci biologicznych lub adoptowanych. W praktyce przebywa od kilku do kilkunastu dzieci.

ZALETA nr 1
 Rodzinne formy opieki nad dzieckiem są najbardziej zbliżone do naturalnego środowiska, w jakim powinno wychowywać się dziecko. Dla dziecka osieroconego lub pozbawionego czasowo opieki rodzicielskiej przebywanie w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka pozwala na względnie normalne funkcjonowanie w małym, bezpiecznym środowisku, gdzie nie jest anonimowe, ma konkretnych, stałych opiekunów, doświadcza troski i opieki. Pozwala to także na uniknięcie piętna sieroty i poczucia inności.

ZALETA nr 2
 Rodzinna opieka zastępcza zapewnia optymalne warunki rozwoju psychofizycznego dziecka. W rodzinie dziecko realizuje swoje podstawowe potrzeby nie tylko fizjologiczne, ale także potrzebę bezpieczeństwa, przynależności i miłości. Ich realizacja jest podstawą prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego.

ZALETA nr 3
 Chroni dziecko przed krzywdą – zarówno w bezpośredniej konfrontacji z różnego rodzaju niebezpieczeństwami zagrażającymi dziecku, jak i poprzez uchronienie go przed możliwymi konsekwencjami długotrwałego pobytu w placówce tradycyjnej. Wiąże się to również z tym, że rodzina może zapewnić dziecku więcej czasu na pracę indywidualną, rehabilitację czy zajęcia dostosowane bezpośrednio do deficytów i potrzeb dziecka.

ZALETA nr 4
 Stanowi szansę dla dzieci i ich rodziny naturalnej, aby zaleczyć rany. Rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka obok swojej funkcji opiekuńczej, mają za zadanie także współpracę z rodzinami biologicznymi. W miarę swoich możliwości oraz gotowości współpracy ze strony rodziny biologicznej, przyczyniają się do zmiany sytuacji, która spowodowała, że dziecko nie może wychowywać się w swojej naturalnej rodzinie.

ZALETA nr 5
 Dziecko ma szansę poznać i nauczyć się prawidłowych wzorców zachowania, relacji w rodzinie oraz ról pełnionych przez poszczególnych jej członków. Poprzez codzienne życie w rodzinie zastępczej uczy się poczucia obowiązku, odpowiedzialności za siebie i innych. Przygotowuje się w ten sposób do dorosłego życia.

ZALETA nr 6
 W rodzinnych formach opieki zastępczej nawiązują się pozytywne więzi pomiędzy ich członkami. To bardzo ważna funkcja z uwagi na częsty brak pozytywnych wzorów takich relacji w rodzinie biologicznej. W swoim dorosłym życiu i przyszłym budowaniu więzi rodzinnych, dzieci będą miały pozytywne wzorce do naśladowania.

ZALETA nr 7
 Usamodzielnienie nie oznacza odcięcia dziecka od środowiska, w którym się wychowało. Podobnie jak w każdej rodzinie naturalnej, dziecko, które skończyło 18 lat może liczyć na wsparcie rodziców i pomoc w sytuacjach trudnych. Ta ważna cecha rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka jest nazywana „opieką następczą”. Za tę opiekę rodzice zastępczy nie otrzymują wynagrodzenia.

.

Jeżeli zechcielibyście Państwo wspomóc naszą działalność dodatkowymi wpłatami, to prosimy o skorzystanie z poniższego przycisku.