Dlaczego darowizny, zwłaszcza regularne są tak ważne dla organizacji dobroczynnych?

.

Oczywiście, jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdą darowaną wpłatę. To jest rzecz, której nie sposób przecenić.

Naszym marzeniem jest, by wpłacane kwoty dawały nam pewność, że nagle nie zabraknie nam środków finansowych do realizacji aktualnie udzielanej pomocy – a i abyśmy mogli podejmować nowe, dobroczynne wyzwania.

Takim rozwiązaniem jest przekazywanie darowizn regularnych, np. co miesięcznych. Dzięki temu, między innymi: 

.

 • Organizacja może lepiej zaplanować swoje działania pomocowe

 • Nie musimy się martwić, czy zaplanowane działania pomocowe będą miały pokrycie w potrzebach finansowych. Możemy więcej czasu poświęcać na pozafinansowy aspekt funkcjonowania organizacji
  .
 • Nowi Darczyńcy widząc utrzymujący się poziom darowizn łatwiej podejmują decyzję o wspieraniu organizacji
  .
 • Regularne wpłaty wspierają utrzymanie ciągłości udzielania pomocy jej ostatecznym odbiorcom

 • Regularność wpłat pozwala planować rozwój działań pomocowych na solidnych podstawach
  .
 • Regularne wpłaty zwiększają pulę środków finansowych, co umożliwia rozszerzanie działań pomocowych organizacji .
  ..

  Darowizny można wpłacać, klikając tutaj

.