RODZINY

W Polsce co trzecie dziecko rodzi się w biednej rodzinie, ledwo wiążącej koniec z końcem. Liczba ta jest zatrważająca i nadal rośnie. A przecież rodzina, to podstawowy organizm rzutujący na to, jakie jest, jakie będzie społeczeństwo. A im zdrowsze społeczeństwo, tym większa szansa, że nasze życie będzie szczęśliwe.
.
Zagrożona rodzina
Brak pracy i oszczędności, trudna sytuacja bytowa, choroby, alkohol i przemoc powodują dysfunkcję rodziny będącej przecież podstawową strukturą społeczną oraz miejscem powstawania najważniejszych relacji międzyludzkich. Często zdarza się tak, że problemy pojawiają się w zupełnie normalnych rodzinach, którym z jakichś powodów popadli w kłopoty np tracąc jedynego żywiciela rodziny. W rodzinach „w kłopotach” dorośli są zajęci własnymi problemami i nie zwracają zbyt wiele uwagi na dzieci, które wchodzą w pierwsze konflikty z prawem i żyją właściwie na ulicy.
 
Jak fundacja pomaga
Ze względu na różnorodność problemów występujących w rodzinach pomoc im udzielana ma wiele form. Począwszy od bardzo przemyślanej i celowej pomocy finansowej, poprzez wsparcie materialne i bytowe, aż po specjalistyczne działania z zakresu psychologii, pedagogiki, leczenia uzależnień, zdrowia… Pracownicy i wolontariusze naszej fundacji wiedzą, gdzie i jaką pomoc najlepiej udzielać. Celem ich działania jest zażegnanie kryzysu w rodzinie, a w konsekwencji osiągnięcie przez rodzinę, którą się opiekują, podstawowego poziomu stabilności życiowej umożliwiającej jej wychowywanie dzieci.
.
Prosimy o wsparcie finansowe
Bardzo prosimy o wsparcie naszych działań zmierzających do uzdrowienia rodzin. Problem w skali całego kraju jest ogromny. Praca z rodzinami jest bardzo trudna, wymagająca wiedzy i zaangażowania, co niestety pociąga za sobą również koszty. Pamiętajmy, że pomagając rodzinom teraz myślimy również o naszej teraźniejszości i o przyszłości. Z góry dziękujemy za okazaną pomoc.
.