Slumsy w Kalkucie w Indiach

„…Dziś byliśmy w samym centrum slumsów. Ci ludzie dla rzadu nie istnieją . Są uchodźcami nie maja nic. Na tych polach, które widzicie mieszka około 2000 rodzin. Nie ma choćby jednej toalety. Rano były tylko dzieci bo rodzice zarabiali w ciągu dnia. Mamy głównie sprzątają, a ojcowie jeżdżą pieszymi rikszami. Zarabiają 4000 rupii czyli 200 zł na miesiąc z tego 1000 rupii przeznaczają, żeby móc mieszkać w tych… norach? Jeden hindus i siostra, którzy nas tam zabrali chcą rozpocząć tam dzieło i otworzyć wsparcie medyczne dla tych rodzin…”

CEL PROJEKTU

Organizacja i funkcjonowanie medycznej, mobilnej kliniki leczniczo – profilaktycznej.BENEFICJENCI POMOCY

Mieszkańcy jednych z najbiedniejszych i najbardziej zaludnionych obszarów na Świecie. Dokładnie w Indiach, w Kalkucie – w slumsach oraz na obszarach wiejskich znajdujących się na południe od Kalkuty.GRUPA DOCELOWA

Grupa docelowa aktualnego etapu projektu to 10.000 osób, przede wszystkim dzieci i kobiet.


UZASADNIENIE PROJEKTU I TŁO

Projekt obejmuje swoim zakresem slumsy Kalkuty oraz obszarów położonych na południe od Kalkuty. W dużej mierze dotyczy ludzi, którzy podlegają przymusowym wysiedleniom w związku z procesem wykupowania terenów lub z powodów zaplanowanych przez władze miasta, albo rząd .
Ci ludzie zostali zepchnięci na dalszy plan i większość z nich się osiedliła wokół wałów rzecznych, których częste przerywanie zmusza ich do natychmiastowej ucieczki i poszukiwania nowych miejsc osiedlania się. Obejmuje on również ludzi, którzy przenieśli się do Kalkuty z powodu nieprzyjaznych warunków ekonomicznych i naturalnych katastrof w ich rodzimych miejscach, głównie Bihar i Gujarat.

Większość z tych osób nie jest w stanie znaleźć żadnego źródła utrzymania w swoich rodzinnych miejscach. Postanawiając walczyć o przetrwanie przeprowadzili się do Kalkuty. Tutaj jednak los ich wciąż nie oszczędza.
Wielu z nich mieszka na chodnikach, niektórzy znaleźli schronienie w bardzo niskich cenach. Wszystkie te osoby oraz całe rodziny znajdują się w katastrofalnym stanie higieny. Do tego z dwiema lub trzema rodzinami dzielą jedno pomieszczenie.

Ten stan rzeczy sprawia, że wiele osób, również dzieci jest poddawanych różnego rodzaju presji, często bardzo brutalnym – umysłowym, fizycznym, także seksualnym.

Wszystkie wyżej wymienione okoliczności powodują istnienie procederu handlu ludźmi. Niektóre z osób są sprzedawane w bardzo młodym wieku, nawet dziesięcioletnie. Wiele z osób jest zarażonych wirusem HIV, ale nie są tego świadomi.
Problemem jest również to, że nawet przy poprawie stanu zdrowia ludzie wciąż cierpią. Poziom rządowej służby zdrowia jest krytycznie niski, a działanie placówek typu „Mobilna Klinika” zaspokaja tylko kroplę w morzu potrzeb.

Ludzie korzystający z naszej pomocy należą do kategorii ludzi znajdujących się poniżej granicy ubóstwa. Większość mężczyzn, to zwykli robotnicy najemni, riksiarze, sprzedawcy, kierowcy ciężarówek. Wielu z nich jest bez pracy. Taki stan głębokiego ubóstwa odbija się na ich psychice. Większość z nich przyjmuje środki odurzające w jednej lub w drugiej formie, często wydając na ich kupno wszystkie zarobione pieniądze, pozostawiając tym samym swoje często wielodzietne rodziny samym sobie, bez żadnych środków utrzymania.

Ten scenariusz powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie w życiu rodzinnym. Często to kobiety i dzieci szukają pożywienia dla siebie i rodziny. Wiele z rodzin, bardzo często więcej niż 8-mio osobowych nie przekracza miesięcznych zarobków w kwocie 1000 – 2000 rupii (50 – 100 złotych !!!) na jedno gospodarstwo domowe.

Wszystkie powyższe warunki powodują błędne koło braku edukacji, przypadków rezygnacji z nauki szkolnej, zapadania na zdrowiu, pracy dzieci, molestowania i gwałtów kobiet i dzieci, małżeństwa dzieci, prostytucji, handlu ludźmi. A same dzieci angażują się w różne formy nałogów już w wieku 5-7 lat.


BUDŻET MIESIĘCZNY w Rupi

 • Wypłaty dla lekarzy ₹ 20000.00
 • Wypłaty pielęgniarek ₹ 10000.00
 • Wypłaty dla kierowców ₹ 5000.00
 • Utrzymanie pojazdów ₹ 15000.00
 • Leki ₹ 25000.00
  ————————
  RAZEM: 64500.00 Rupi
  czyli około 3220.00 zł