UBODZY EMERYCI tylko nielicznym emerytura wystarcza na godne życie

Oto scena, której doświadczyłem przy kasie sklepu spożywczego:
Starsza, skromnie ubrana, ale zadbana pani rezygnuje z kupienia bułki za 60 groszy, mówiąc że przekroczy wydatki zaplanowane na ten dzień… i jutro może mieć problem…

.

Dlaczego taka kampania?

Ten wyżej opisany obraz jest wciąż przed moimi oczami… nie daje mi spokoju. Gdy pomyślę, ile osób znajduje się w podobnej sytuacji, osób będących u progu życia, w którym zapewne nie raz odebrali bagaż bolesnych doświadczeń… to krew gotuje się we mnie i ciągle zadaję sobie pytanie: Jak można to zmienić, jak można ulżyć ich losowi

Stąd narodził się pomysł, stworzenia takiego systemu, który z jednej strony objąłby możliwie szerokie grono emerytów, a z drugiej, aby otrzymywały ją rzeczywiście osoby najbardziej potrzebujące.

Wspólnie z naszymi kolegami i koleżankami, wieloletnimi praktykami w zakresie wolontariatu opracowaliśmy skuteczne procedury obejmujące następujące elementy:

  • wyszukiwanie emerytów będących w potrzebie
  • weryfikacja ich rzeczywistych potrzeb
  • identyfikowanie sytuacji ewentualnych nadużyć
  • wdrażanie możliwie stałej pomocy, w szczególności w zakresie wsparcia finansowego, warunków życia oraz potrzeb materialnych.

.

Główny cel kampanii
Naszym zasadniczym celem jest przyniesienie wymiernej pomocy jak największej ilości emerytów będących w szczególnej potrzebie.
Stworzony przez nas system daje możliwość skutecznego działania, docelowo obejmujący swoim zasięgiem możliwie największą grupę osób.
System ten jest oryginalny i dający gwarancję, że właściwa pomoc będzie udzielona właśnie osobom, które szczególnie jej potrzebują.

.

 .

Prośba o pomoc
.
Szanowni Państwo,
 .
Możemy wspólnie wpłynąć na  to, aby dla wielu emerytów ten czas starości był zasłużonym odpoczynkiem, a nie nieustającą walką o przetrwanie. Przyczynić się do tego, by ich życie nie było niszczone przez zmartwienia związane z niekończącymi się nakładami  na leki, leczenie, artykuły pierwszej potrzeby, jedzenie… troską, że znowu miesięczna emerytura nie pokryje nawet najbardziej podstawowych wydatków.
 .
Często tacy ludzie są zbyt dumni, by prosić bezpośrednio o pomoc rodzinę lub sąsiadów, a czasem po prostu nie mają się do kogo zwrócić.
 .
Sprawiajmy, aby ludzie u progu swego życia – emeryci – żyli godnie.
 .
Państwa pomoc przyczyni się do tego, aby otrzymali choć odrobinę dobra, które przecież im się należy. A niestety, te osoby mają na korzystanie z tej radości mało czasu.
.
Bardzo prosimy o wsparcie finansowe dla tego przedsięwzięcia, z góry dziękując za okazaną troskę i hojność.
.
Kampania ta ma charakter ciągły, więc wpłaty udzielane na jej realizację zawsze będą wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.

.