WOLONTARIAT I STREETWORKING

Praca fundacji, ośrodków i placówek wychowawczych jest ważna, ale nie byłaby tak skuteczna, gdyby nie niezastąpione działania wolontariuszy, pracowników socjalnych, streetworkerów będących realnym przykładem osób niosących  szczerą i bezinteresowną pomoc.
 
Znaczenie zaangażowania osobistego
Istnieje nieskończenie wiele form wolontariatu, liczy się każdy pomysł. Może to być służba polegająca na pracy w ośrodkach lub w jadłodajniach, prowadzenie zajęć i korepetycji w placówkach wychowawczych, czy streetworking, czyli prowadzenie zajęć na ulicy np. w zakresie uświadamiania społeczeństwa jak ważne są działania humanitarne.
Bycie wolontariuszem to swoiste powołanie, ponieważ rezygnujemy z części swojego życia prywatnego, czy zawodowego tylko po to, aby dobrowolnie, nie oczekując niczego w zamian, bezpłatnie pracować na rzecz innych lub całego społeczeństwa.
Streetworkerzy wyruszają „w miasto”, aby bezpośrednio dotrzeć do konkretnych ludzi, będących w sytuacjach kryzysowych w ich własnym środowisku. Potrzeba ku temu wiele odwagi, empatii i samozaparcia, ale taka pomoc niesie za sobą dobre uczynki i satysfakcję ze swojej pracy.
 
Co robimy dla wolontariuszy, streetworkerów
Nasza fundacja, oprócz tego że prowadzi pomoc w tych formach, to jeszcze organizuje szkolenia mające na celu nie tylko ich popularyzację, ale również fachowe i merytoryczne przygotowanie.
Poszukujemy wolontariuszy i streetworkerów, mających ideowe podejście do życia. Prowadzimy promocję takich postaw w szkołach, wśród znajomych bliższych i dalszych…
.
Prośba o darowiznę
To niestety wymaga ponoszenia kosztów finansowych, dlatego bardzo prosimy o darowizny z przeznaczeniem na ten cel.
 
.