Karta płatnicza

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości, jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem…”
(Seneka)
Wybierz kwotę Twojego wsparcia dla osób pokrzywdzonych przez los (PLN):
Wybierz cel darowizny:

.

.
.
.