Odliczenia od podatku

Darowiznę na rzecz Fundacji Nie Zostaniesz Sam można odliczyć od podstawy opodatkowania: w przypadku osób fizycznych do 6%, w przypadku osób prawnych do 10% uzyskanego dochodu.
..
Aby w miesiącu lutym przyszłego roku otrzymać zaświadczenie dla Urzędu Skarbowego o wysokości przekazanych darowizn prosimy o wypełnienie formularza:

.

* pola wymagane
ul. Lompy 3/2,71-669 Szczecin NIP: 8513198158, REGON: 365142540, NR KRS: 0000630753 dla potrzeb wysłania zaświadczenia o kwocie przekazanych darowizn zgodnie z obowiązującymi przepisami (Ustawa z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. nr 133, poz. 883 z późn. zmianami) oraz w celach marketingowych, jak również na otrzymywanie od Fundacji Nie Zostaniesz Sam informacji o jej funkcjonowaniu i działaniach. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa. Podanie danych jest dobrowolne. Mam prawo wglądu i poprawiania swoich danych.

 

..