Zarząd Fundacji

W Zarządzie Fundacji znajduje się:

Krzysztof Górski
pełniący funkcję Prezesa Zarządu

.