Zarząd Fundacji

W Zarządzie Fundacji znajduje się:

Krzysztof Górski
pełniący funkcję Prezesa Zarządu

 

Szczecin 8 sierpnia 2016

.